Pincherns historia

Pinschern, är vad man tidigare kallade Mellanpinscher, och den är urtypen för Schnauzern samt alla varianter av pinscherraserna. Från början var det så att man kategoriserade både schnauzern och pinschern som varianter av samma ras, där båda finns avbildade så tidigt som på 1400-talet. Pinschern var då, precis som nu, så kallat släthårig och dess främsta syfte var att agera som gårdens råttfångare samt att vakta gården från inkräktare.

Det sistnämnda har präglat rasens temperament. Man brukar även säga att den är kontinentens motsvarighet till de Brittiska öarnas terrier, vilket också nämns i rasbeskrivningen hos Wikipedia.
Precis som många andra raser drabbades den hårt av andra världskriget genom att den höll på att dö ut under denna svåra tidsperiod.

Rasen räddades av några eldsjälar, och nu kan eftervärlden njuta av dess existens. På 1960-talet var Finland det första nordiska landet att importera Pinschern, och bara några år senare kom de första pinschrarna till Sverige. År 2020 blev 1275 stycken hundar av rasen nyregistrerade i Sverige enligt Jordbruksverket som för statistik på landets olika hundraser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *